Introduktion
Vi på Xpress Byggtjänst Sweden AB Organisationsnr 559246-3300   (https://www.xpressbygg.se) är en tillverkande industri belägna i Skåne. Vårt mål är att erbjuda villaägaren smarta och effektiva lösningar för uterum, vinterträdgårdar samt inglasningar.

Xpress Byggtjänst Sweden AB  tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför genom denna integritetsskyddspolicy informera dig om den personuppgiftsbehandling vi för om dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt, kan identifiera en individ, till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. Xpress Byggtjänst Sweden AB   följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679.
Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig är Xpress Byggtjänst Sweden AB 
Organisationsnr 559246-3300, på Järnyxegatan 3, 213 75 Malmö.
Du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via vårt kontaktformulär eller på mail info@xpressbygg.se

Integritetsskyddspolicy
Behandling av dina personuppgifter
Dina uppgifter kan finns sparade hos oss i de fall du har varit anställd av oss, ingått avtal, har ett kund- eller leverantörsförhållande och/eller varit i kontakt med oss och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att erbjuda samt fullgöra alla våra tjänster gentemot dig. När du har beställt en vara av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka viktig information om din beställda vara eller erbjudanden kopplade till våra varor. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med ordern. Delning av dina personuppgifter Xpress Byggtjänst Sweden AB   har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs Xprssbygg Inglasningar AB, är således personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje part lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt att utföra molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje part som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga. Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje part om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på dit uppdrag. Säkerhet för dina personuppgifter För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik, vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utför sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information.
Vi förbinder oss att vita lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Dina rättigheter
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra dem direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Xpress Byggtjänst Sweden AB  som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagrats.
Xpress Byggtjänst Sweden AB  svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss eller maila till info@xpressbygg.se. 
Datalagring Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakt oss via vårt kontaktformulär eller på mail info@xpressbyg.se så berättar vi mer.

Kontaktformulär
Syftet med att vi sparar dina uppgifter är att kunna utföra den åtgärd som ni har önskat och vi sparar endast uppgifterna så länge de behövs för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig. Du måste aktivt ge ditt samtycke till insamlingen när du till exempel fyller i ett formulär på vår webbplats. Du kan i efterhand ta tillbaka ditt samtycke till insamlingen genom att kontakta oss, och få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att få dina uppgifter rättade om du tror att vi har felaktiga uppgifter lagrade hos oss. Kommentarer När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där.

Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie
En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Information i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används tillexempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor.
Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan Xpress Byggtjänst Sweden AB  använder kakor för att spara statistik och för att kunna följa hur besökaren interagerar med webbsidan. Det går bra att använda webbsajten även utan kakor. Vill du stänga av användningen av kakor gör du det i inställningar för din webbläsare.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar.
Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år.
Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare.
Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn. Xpress Byggtjänst Sweden AB  använder Google Analytics att hämta in webbstatistik och förstå användarbeteenden i syfte att bättre forma vårt innehåll på webbsidan.

Ytterligare information
Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till en annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgifts behandling eller antar nya policyer på området. Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade.

En bra förklaring av dessa återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. OM du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se. Inbäddat innehåll från andra webbplatser Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.